image

0%


Home - Our Company > Legal Policies

Legal Policies

Chính sách pháp lý

Regulation part of any brokerage company is very important for every trader for the good standing relationship, specifically in trading conditions. Saint Vincent Capital LTD's Finexgm understand the sensitivity of brokerage company's legal status, and Saint Vincent Capital LTD's Finexgm was founded and authorized by Saint Vincent and the Grenadines as an International Business Company ("IBC"). As an IBC, Saint Vincent Capital LTD. (Marketing Name: Finexgm) is bonded by the International Business Comapnies Act of Saint Vincent and the Grenadines under the number 225569 BC 2020. Please find below our license detail.

Lưu ý sự khác nhau giữa các phần trong tài liệu pháp lý của chúng tôi. Những quy định áp dụng cho tài khoản của bạn sẽ được đưa ra trong quá trình bạn đăng ký tài khoản và chúng tôi khuyên bạn nên đọc và hiểu rõ tài liệu đó trước khi hoàn tất đơn đăng ký.

Để hiểu thêm về các quy định áp dụng cho bạn, vui lòng xem bên dưới.

Saint Vincent và Grenadines - Saint Vincent Capital LTD.

Khi đồng ý mở tài khoản tại Saint Vincent Capital LTD.,bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu trong mỗi tài liệu sau:

REC Token
Perfect Money
Coin Payments Cryptocurrencies
Visa MasterCard
Vietnam VND Banks
Malaysia MYR Banks
Thailand THB Banks
Indinesia IDR Banks